„BUĎ PRÍTOMNÝ V TOMTO MOMENTE. TENTO MOMENT JE TVOJ ŽIVOT“

Omar Khayyam

Mgr. Lenka Uherová, PCC

• TERAPEUTKA • PSYCHOLOGIČKA • COACH

GrowMe združuje špecialistov a odborníkov vo svojom odbore a prináša ich do korporátneho sveta, pretože spolu veríme, že tak dokážeme rozšíriť nielen osvetu duševného zdravia a starostlivosť oň, ale hlavne si prajeme takto vytvárať zdravú rezilientnú a produktívnu spoločnosť, ktorá posúva evolúciu ešte ďalej.

ČO ROBÍM

Z našich skúseností v mnohých nadnárodných organizáciách vytvárame tréningy a workshopy na mieru aktuálnym témam v konkrétnej organizácii. Môže napríklad vyplynúť všeobecný problém v tíme manažmentu, ktorý ovplyvňuje celý tím, alebo oddelenie v spoločnosti. Taktiež sa stáva, že zistíme, že viacero zamestnancov rieši problém odkladania alebo prílišného preberania zodpovednosti, alebo má málo zručností pri riešení konfliktov, čí zvládania stresu.

MOJA CESTA

Od malička ma veľmi zaujímali ľudia a čím, viac sa o nich dozvedám, tým viac ma fascinujú. Čo cítia, prečo to cítia, ako sa správajú a prečo sa tak správajú, čo pre seba potrebujú a ako to dosahujú, prečo to nedosahujú… Pomáham mojim klientom aby našli rovnakú zvedavosť, chuť a odvahu dozvedieť sa o sebe čo najviac. Rada im na tejto ceste robím sprievodcu pretože verím, že všetko potrebné pre seba môže získať človek v sebe a mojou úlohou je urobiť čo najviac pre to aby sa k sebe dokázali prepracovať a boli im tieto zdroje a schopnosti k dispozícii. A to nielen preto aby si porozumeli a stali sa odborníkom na seba samých, prečítali správne svoj „návod na obsluhu“. Ale zároveň aby vedeli vytvárať spokojné a naplnené vzťahy k ľudom vo svojom živote, k svojmu okoliu, k svojej práci, k svojim záujmom a hlavne, aby kultivovali ten najdoležitejší vzťah ktorý v živote máme – k sebe samému.

 • Štátnice z jednoodborovej psychológie a výskum v oblasti klinickej psychológie (dperesivita matiek po pôrode vo vzťahu k vytvárajúcej sa vzťahovej väzbe s dieťaťom) ukončila na fakulte sociálnych vecí a zdravotníctva v Nitre.
 • Dvojročnú klinickú stáž absolvovala na Psychiatrickej klinike pre dospelých vo Fakultnej nemocnici v Nitre pod vedením MuDr. Borisa Čecha.
 • Pracovala ako psychológ pod supervíziou v Ambulancii klinického psychológa RETEDIA, kde sa venovala hlavne psychodiagnostike, výskumu a skupinovej intervencii pod vedením PhDr. Petra Kluberta, PhD.
 • Ukončila dlhodobý (4,5ročný) psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka (PCA – person centered approach) podľa filozofie Carla R. Rogersa v PCA Inštitúte Brno.
 • Absolvovala 1,5 ročný výcvik v Body-psychoterapii pod vedením Eliho Weidenfelda, senior trénera Európskej školy Biodynamickej psychológie a na telo zameranej psychoterapie (ESBPE), ktorý sa špecializuje na verbálne a neverbálne terapeutické metódy a vegetoterapiu.
 • Je účastníčkou prebiehajúceho výcviku v psycho- traumatoterapii pod vedením Eliho Weidenfelda zameranej na prácu s rannou a prverbálnou traumov prostredníctvom na telo orientovaného prístupu.
 • Ukončila s titulom PCC (professional certified coach) medzinárodne 1,5 ročné vzdelávanie v business coaching vo filozofii Transakčnej Analýzy pod vedením Sandry Wilson, MCC.
 • Na univerzite Essex of London vyštudovala postgraduálnu certifikáciu vo forzenznej a kriminálnej psychológii, kde pokračuje na vyšší stupeň ako medzinárodne certifikovaný criminálny psychoóg (CCP).
 • Založila organizáciu GrowMe, ktorá združuje špecialistov a odborníkov voblasti duševného zdravia, psychólógie, psychoterapie, psychiatrie a koučingu aby pomáhla organizáciám vytvárať psychologicky bezpečné pracovné prostredie a zamestnancom, aby zveľadovali svoje schopnosti vnímať a starať sa o svoje potreby v rýchlom na výkon orientovanom svete.
 • Vytvára na mieru „ušité“ vzdelávacie , rozvojové a seba-poznávacie tréningy a workshopy pre medzinárodné organizácie (Slovensko, UK, USA, Nemecko, Rakúsko, Polsko…) , pre neziskový sektor a občianske zruženia, spolupracuje s medzinárodnými školami v Bratislave a Čechách na vytváraní kurikula zameraného na individualitu každého dieťaťa. Je členkou zoskupenia odborníkov CoachingPlus, ktorého cieľom je vzdelávanie budúcich psychológov, pomahajúcich pracovníkov, leadrov a manžérov. Aktívne sa podieľa na systémovývh zlepšeniach rehabilitácie a reedukácie odsúdených zločincov a sexuálnych delikventov pre Anglické detenčné zariadenia.
 • Lenka je členom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a členom International Coaching Federation.

Otázky?

alebo

Ozvite sa

Krásna 29
821 05 Bratislava
Slovakia

  Kliknutím na tlačidlo Odoslať súhlasíte so spracovaním osobných údajov, ako je uvedené v našom Právnom oznámení.