Robíme to,
čo učíme,
učíme
čo robíme.

Silvia Gallová, MCC

• KOUČOVANIE • MENTORING • SUPERVÍZIA

VIA PHILOSOPHY

Spoločnosť Via Institute je tu pre vás, aby vás podporil na ceste k celistvosti a autonómii. Robíme to koučovaním jednotlivcov a organizácií, supervíziou a mentorovaním kolegov, profesionálnych koučov. Vzdelávame profesionálov v oblasti koučingu, mentoringu a supervízie, aby mohli podporovať svojich klientov na ich ceste k autonómii.

AKO TO ROBÍM

Moja práca je založená na teórii transakčnej analýzy, psychodynamickom prístupe a princípoch Agile, Design Thinking a Liberating Structures. Kombinácia týchto možností mi umožňuje navrhovať a koučovať strategické zmeny a workshopy s využitím plnej „múdrosti davu“ za okolností, ktoré sú pre organizáciu prirodzené, a pomocou vizuálnych nástrojov umožňujúcich transparentnosť, spoluprácu a plný potenciál procesu zmeny.
„ĽUDIA SÚ MOJOU VÁŠŇOU. AKO KOUČ VERÍM VO VNÚTORNÚ SILU KAŽDÉHO Z NÁS – ČÍM VIAC VNÚTORNÝCH PREKÁŽOK SME PREKONALI, TÝM AUTENTICKEJŠÍM LÍDROM SA STÁVAME.“

Silvia Gallová, MCC

Kouč, Stratég vzdelávania & Facilitátor, Konzultant

MOJA CESTA KOUČA

Začala som v roku 2010 a odvtedy som pracovala so stovkami klientov zo širokého spektra profesií, vrátane podnikateľov, umelcov, koučov a juniorov na úrovni stredného a vyššieho manažmentu vo firemnom, korporátnom prostredí.

AKO KOUČ:

 

  • Verím vo Váš vnútorný potenciál definujúci Vaše vlastné riešenia.

  • Podporujem Vás na ceste od Vášho súčasného stavu k Vášmu budúcemu cielu.

  • Sústredím sa na Vašu budúcnosť, nie na Vašu minulosť.
  • Nepýtam sa „prečo“, skúmam s Vami „ako“.
  • Rešpektujem, kto ste – nehodnotím Váš život, myšlienky a rozhodnutia.
  • Plne rešpektujem Vaše súkromie, všetky stretnutia sú prísne dôverné.
 
 

VZDELANIE A SKÚSENOSTI

Som certifikovaný kouč ICF na MCC (Master Level úrovni), s viac ako 5 000 hodinami koučovacích skúseností a viac ako 500 hodinami vzdelávania zameraného na koučovanie. Ako registrovaný kouč – mentor a supervízor koučov pomáham ostatným koučom zlepšovať ich trénerský profesionálny výkon. Mám magisterský titul v odbore žurnalistika, diplom z medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, diplom z obchodného koučingu, diplom z koučovania supervízie, diplom z tímového koučovania a certifikáciu z integrovaného koučovania. Som tiež certifikovaná trénerka a facilitátorka. Taktiež som vyškolená v oblasti transakčnej analýzy, nenásilnej komunikácie, agilného vodcovstva, budovania komunity a trauma body – psychoterapie.

Pôsobím v profesionálnych trénerských organizáciách, pretože verím, že je dôležité vytvárať koučom také podmienky, ktoré podporia ich rast a rozvoj trénerskej profesie. V rámci Slovenskej asociácie koučingu (SAKO) som členom Akreditačnej a certifikačnej komisie. V International Coach Federation Slovak Chapter som členom Senior Advisory Group. Som tiež členom Rady Európskej rady pre mentoring a koučing (EMCC) v Českej republike zodpovedný za oblasť štandardov kvality, etiky, dohľadu a výskumu.

Mám sedemročnú prax v manažmente, od roku 2014 pôsobím najmä v korporátnom prostredí. Špecializujem sa na rozvoj koučovacích, komunikačných a vodcovských zručností, tvorbu koučingových a L&D stratégií a na koučing v organizáciách.

Pracujem v slovenskom a anglickom jazyku, po celej Európe.

Otazky?

alebo

Ozvite sa

Krásna 29
821 05 Bratislava
Slovakia

    Kliknutím na tlačidlo Odoslať súhlasíte so spracovaním osobných údajov, ako je uvedené v našom Právnom oznámení.