Mária Balážová

• CERTIFIKOVANÁ PSYCHOTERAPEUTKA • PSYCHOLOGIČKA

Detská psychologická poradňa. Poskytujeme poradenstvo určené deťom a rodičom.

AKO TO ROBÍM

Už takmer 5 rokov pracujem ako školská psychologička na medzinárodnej strednej škole LEAF Academy s mladými ľuďmi v adolescentnom veku a aktuálne tiež v ambulancii MindGuide, ktorý je mojím vlastným projektom, a kde sa zameriavam na prácu s mladými ľuďmi.

MOJA CESTA

Štúdium psychológie som ukončila v roku 2006. Od začiatku svojej profesnej kariéry som sa venovala prevažne deťom. Pracovala som s deťmi s vývojovými poruchami intelektu v špeciálnej škole, potom niekoľko rokov ako výskumníčka vo VÚDPaP, Bratislava, kde som sa zaoberala najmä výskumom používania internetu a deťom s nadaním. Po začatí psychoterapeutického výcviku som nastúpila v Ambulancii klinickej psychológie Viapsychologica v Pezinku. 5-ročný výcvik som absolvovala v Slovenskom inštitúte pre gestalt psychoterapiu — Dialóg v rokoch 2013–2018. Zároveň som absolvovala ďalšie workshopy a výcviky v terapeutických a psychodiagnostických metódach (s Jayom Levinom, Feliciou Carrol, Janom Roubalom, Taliou Bar-Joseph Levine, workshop sandplay a pod.). Počas pandémie v roku 2020/21 som absolvovala medzinárodný online program talianskeho inštitútu gestaltpsychoterapie (Instituto di Gestalt Italy) zameraný na vysporiadavanie sa s následkami pandémie. V roku 2021/22 som pracovala na Mužskom oddelení v Psychiatricke nemocnici P. Pinela v Pezinku s dospelými pacientami. Od roku 2017 som zaradená v špecializačnom štúdiu v odbore klinická psychológia.

Preferujem ak ma klienti kontaktujú emailom, alebo správou. Počas dňa pracujem s inými klientmi, takže nemám veľa času odpovedať na telefonáty.

 • Študium psychológie na Filozofickej fakulte PU 1999-2006
 • Výcvik v relaxačno-symbolickej psychoterapii (100 h.) 2005
 • Výcvik v gestalt psychoterapii, DIALÓG – Slovenský inštitút pre výcvik v gestaltpsychoterapii 2013-2018.
 • Práca v o.z. Odyseus ako psychoogička a projektová manažérka harm-reduction programov v oblasti sexuálneho zdravia a užívania drog.
 • Práca v Ambulancii klinickej psychológie pre deti a dospelých Viapsychologica, s.r.o., Pezinok 2013-2018.
 • V období od 06/2021 do 01/2022 som pracovala ako psychologička na Mužskom oddelení Psychiatrickej nemocnice Philipa Pinela v Pezinku.
 • V roku 2022 som zaradená do výcviku Psychotraumatológia a EMDR, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR.
 • Od roku 2018 pracujem ako “community counselor” na medzinárodnej strednej internátnej škole LEAF Academy.
 • Založenie Ambulancie klinickej psychológie MindGuide.
 • Ako dobrovoľníčka a expertka som spolupracovala alebo naďalej spolupracujem s o.z. Odyseus, Ligou za duševné zdravie, UNICEF a inými.
 • Primárne pracujem formou individuálnej psychoterapie, s detskými klientmi pomocou gestalt hrovej terapie podľa Violet S. Oaklander.
 • Som členkou Slovenskej komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.
 • Pracujem v slovenčine a angličtine.

Otázky?

alebo

Ozvite sa

 
 

Krásna 29
821 05 Bratislava
Slovakia

  Kliknutím na tlačidlo Odoslať súhlasíte so spracovaním osobných údajov, ako je uvedené v našom Právnom oznámení.